ET MARKET

بازار عمده فروشی حبوبات

شما هم فروشنده اید؟

در بازار عمده فروشی حبوبات (5) محصول یافت شد

  • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لوبیا چیتی 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 15340 تومان
  • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

نخود 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 10000 تومان
  • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لپه 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 11700 تومان
  • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لوبیا قرمز 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 11700 تومان
  • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

عدس در بسته بندی 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 9000 تومان
برو بالا