ET MARKET

بازار عمده فروشی گردو

شما هم فروشنده اید؟

در بازار عمده فروشی گردو (2) محصول یافت شد

  • حداقل سفارش : 50کیلوگرم کیلوگرم

گردو

هر کیلوگرم تماس بگیرید تومان
  • حداقل سفارش : 150,000 کیلوگرم

گردو پوست کاغذی

هر کیلوگرم 65,000 تومان
برو بالا