فرم تامین کنندگان

فرم تامین کنندگان

توجه :

۱ .  بعد از تکمیل فرم پیش رو، حداکثر پس از یک روز کاری نتیجه آن از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.

 ۲ . خواهشمندیم در پرکردن این فرم حوصله بخرج دهید و توضیحات کاملتری ارائه بفرمائید تا بتواند ما را برای تصمیم درست یاری نماید.

۳ .  مدیریت سایت تا قبل از امضای توافق نامه تعهدی نسبت به هیچ تامین کننده ای ندارد. بنابراین تائید این فرم پس از تکمیل آن، الزام آور نمی باشد.

۴ .  اطلاعات شما محرمانه می باشد و در هیچ جای دیگری به غیر از این درگاه استفاده نخواهد شد.

۵ . دقت نمایید که تا زمانی که همه ی قسمت ها را تکمیل نکنید فرم ذخیره نخواهد شد.بنابراین سعی کنید زمان کافی برای این کار اختصاص دهید.

 

شما باید اول ثبت نام کنید.